po - pá 8:00 - 15:30, sobota dle dohody

POWERHEAT HEAVY

HOŘÁK NA TOPNÝ OLEJ POWERHEAT HEAVY 50 - 255 KW
Hořáky POWERHEAT HEAVY jsou vybaveny předehřevem paliva a jsou proto určeny ke spalování těžkého topného oleje TTO-L, rostlinných olejů, použitých motorových olejů, pyrolyzních kapalin a dalších paliv s vysokou teplotou vznícení a vysokou viskozitou. Jsou však použitelné i pro spalování klasického LTO. Umožňuje spalování vyjetého oleje. Hořáky jsou plně automatické a díky vysokonapěťovému zapalování se mohou spínat dle pokynů termostatu nebo časového spínače. Na rozdíl od naprosté většiny jiných výrobků jsou schopny spalovat i vyjetý motorový olej bez nutnosti čistit lamely hořáku. Výkony hořáků řady HEAVY se pohybují od 50 do 255 kW. Použitelné jsou jak pro průmyslové objekty a činžovní domy, tak pro rodinné domky.

BEZOBSLUŽNÝ PROVOZ

Hořáky řady POWERHEAT HEAVY slouží ke spalování prakticky všech druhů rostlinných a minerálních olejů v kotlích k tomuto speciálnímu účelu konstruovaných. V mnoha případech lze hořáky použít i pro osazení do teplovodních kotlů na LTO a to především tam, kde je dostatečný prostor /délka/ spalovací komory.

Tyto hořáky mají dvacetiletou tradici a je proto možno se na ně spolehnout i v nepřetržitě pracujících průmyslových provozech až do výkonu 255 kW na jeden hořák.

Hořáky typu HEAVY jsou použitelné do většiny kotlů původně určených pro spalování ELTO nebo tuhých paliv. V některých případech (u kotlů na ELTO) však může docházet ke zhoršení efektivity spalování, a to z důvodu malé spalovací komory, popřípadě malých průchodů na odvod spalin.

Chcete-li se případným problémům s jistotou vyhnout a preferujete jednoduchost, pořiďte si i teplovodní kotel typu POWERHEAT.

.


POWERHEAT SMART

HOŘÁK NA TOPNÝ OLEJ POWERHEAT SMART 25 - 35 KW
Hořák POWERHEAT SMART je nejnižší výkonovou řadou hořáků (25-35 kW), vhodný zejména do nekomerčních provozů (domácnosti, rekreační objekty apod.). Tento hořák umí spalovat těžký i lehký topný, poradí si však i s vyjetým olejem. Hořáky POWERHEAT SMART se od hořáků řady POWERHEAT HEAVY liší především výrazně nižším výkonem ventilátoru a topné spirály. Hořáky POWERHEAT SMART jsou proto při nižších topných výkonech úspornější než hořáky typu HEAVY, a to až o cca 180 W na 1 hodinu provozu. Hořáky typu SMART jsou vybaveny skládacím držákem, který zásadním způsobem usnadňuje provádění údržby hořáku. Díky této podpoře je možné provést inspekci trysky, lamel nebo elektrod.

Hořák SMART je vybaven krytem, který kromě úlohy estetické plní také roli praktickou. Případné výpary z vyhřívací nádržky nemohou díky zakrytování odcházet rovnou do okolí, ale jsou ventilátorem sekundárního vzduchu nasávány a natlačeny do spalovacího prostoru kotle, kde dojde k jejich spálení.

Součástí dodávky hořáku SMART je i externí zubové čerpadlo spínané řídící jednotkou SIEMENS.