po - pá 8:00 - 15:30, sobota dle dohody

Teplovodní kotel POWERHEAT ENERSAVE

Palivo: Olej
Výkony: 35 - 116kW
Účinnost: > 85%

Jak to funguje?

Kotel je určen pro vytápění do ústředního topení do teplot 105 °C otopné vody, kde maximální provozní tlak je 5 barů. Kotel funguje na základě tlaku v peci, který je vytvářen vracejícím se plamenem ve spalovací komoře a tepelnou výměnou (sáláním). Spaliny vytvořené plamenem obracejí svůj směr proudění na konci spalovací komory a obklopí tak plamen po celé jeho délce, díky tomu zabraňují, aby byl plamen přímo v kontaktu s oplechováním spalovací komory. Spaliny jsou během druhé fáze svého průchodu vedeny do komína skrze spalinové cesty, kde předávají svou tepelnou energii.

Konstrukce

Kotel POWERHEAT ENERSAVE je základní model ocelových kotlů na tekutá paliva. Přesto tento kotel představuje vysoce propracovaný produkt, jehož vývoj doprovázely rozsáhlé výzkumy a dlouho sbírané zkušenosti.Kotel POWERHEAT ENERSAVE je kotel vysokého přetlaku s horizontálně loženým spalinovým potrubím. Je vyroben tak, že všechny jeho plochy ohřívané plamenem jsou zároveň chlazeny cirkulující vodou. Velikost spalovací komory, celkové rozvržení kotle, počet a velikost spalinových cest, speciální design, spalinové turbulátory a silná izolace, to vše bylo pečlivě vyvinuto, aby se dosáhlo efektivního využití tepelné energie ze spalování bez nejmenších tepelných ztrát. Ve finální části výroby každý kotel samostatně podstupuje test odolnosti a těsnosti pod tlakem minimálně 8 barů.

Ovládací panel

Jednoduchá analogová řídící jednotka multiplex je nejlepší volbou pro snadné řízení kotlů nejen na tuhá paliva. Jednotka obsahuje světelné diody chodu. Bezpečnostní termostat. Regulátor teploty otopné vody (pouze v případě využití olejových hořáků). Regulátor spínání oběhového čerpadla. Teploměr otopné vody.

Teplovodní kotel POWERHEAT ENERNOX

Palivo: Olej
Výkony od 35 kW do 116 kW
Účinnost: > 93%

Jak funguje?

Při každém vytápění se do ovzduší vypouští mnoho škodlivin, jako jsou oxidy dusíku (NOx) a oxid uhličitý (CO2). Jejich neustále se zvyšující koncentrace vede ke zhoršení klimatu na Zemi.

Konstrukce kompaktního kotle ENERNOX se dvěma paralelními spalovacími komorami vychází právě z potřeby snížit množství NOx v ovzduší na minimum. Geometrie spalovacích komor je přesně upravena dle kapacity každého kotle a nízké zatížení spalovacího prostoru společně s kontrolovaným hořením vede k nízko emisnímu spalování a k vyšší účinnosti kotle. Ověřený poměr průměr/délka spalovací komory a snížený tlak uvnitř zajišťují bezpečné fungování splňující legislativní požadavky pro nízké emise NOx.

Konstrukce

Ocelový kotel tří tahový, nízko emisní. IzolaceKotle značky POWERHEAT ENERNOX jsou opatřeny 80 mm silnou izolační vrstvou aluminiové skelné vaty. Izolaci najdete rovněž na dveřích kotle a okolo spalovací komory, aby se minimalizovaly tepelné ztráty. Snadná údržbaDveře kotle ENERNOX se dají otvírat doprava či doleva, což umožňuje snadný přístup pro čištění spalovací komory. Dveře jsou vybaveny kontrolním otvorem pro vizuální inspekci plamene během hoření.

Ovládací panel

Kotle Enernox se dodávají s ovládacím panelem EN 1, který je vybaven všemi potřebnými funkcemi. Disponuje hlavním spínačem, pojistným termostatem, termostatem kotle, termostatem pro vodní čerpadlo, teploměrem a světelnou provozní kontrolkou. V případě potřeby je možné doinstalovat veškeré automatizace moderního kotlového zařízení pro automatický provoz a úsporu energie.

Teplovodní kotel POWERHEAT MULTIPLEX

Palivo: dřevo / uhlí / olej
Výkony: 35 kW - 116 kW
Účinnost: > 78%
Emisní třída 4

Jak funguje?

V kotli POWERHEAT MULTIPLEX lze spalovat jak dřevo, uhlí, brikety, pelety, tak i topný olej. Použití pomocného ventilátoru dopomáhá k lepšímu spalování. Pomocný ventilátor se spíná a vypíná v souladu s požadovanou teplotou otopné vody a požadovanou teplotou hlídanou prostorovým termostatem.

Konstrukce

POWERHEAT MULTIPLEX je ocelový kotel s válcovým tepelným výměníkem. Velkou výhodou kotle je jeho samotná konstrukce, která se skládá z jednoho kusu oceli bez jakýchkoli svárů. Kromě toho je tento kotel chráněn proti termickým šokům. Dvou potrubní systém pro odvod spalin, dostatečně velký prostor pro oheň ve spalovací komoře, velká kapacita kotlové vody a rovněž symetrická konstrukce kotle předurčuje jeho vysoký výkon. Právě díky velkému objemu vody se energie uvnitř kotle hromadí déle a tím dochází ke snížení počtu startů (zapalování) hořáku. Takový chod kotle významně přispívá k ochraně životního prostředí. Každý kotel je samostatně otestován při hydraulickém tlaku 4-5 bar (podle typu) pro kontrolu odolnosti a vodotěsnosti.

Ovládací panel

Jednoduchá analogová řídící jednotka multiplex je nejlepší volbou pro snadné řízení kotlů nejen na tuhá paliva. Jednotka obsahuje světelné diody chodu. Bezpečnostní termostat. Regulátor teploty otopné vody (pouze v případě využití olejových hořáků). Regulátor spínání oběhového čerpadla. Teploměr otopné vody.