SIPMA OS 7531 MAJA

SIPMA OS 7531 MAJA

Samonakládací balička se stavěcím zařízením SIPMA OS 7531 MAJA je plně automatizovaný stroj tažený za traktorem. Plnou automatizaci procesu zajišťuje moderní řídící systém s možností předprogramování parametrů práce.

Technologická soustava "zepředu - dozadu" umožňuje práci ve stejném směru jak lis (podél pole), umožňuje rychlou nakládku balíku, ovíjení fólií během přejezdu k dalšímu balíku a vysokou efektivitu díky možnosti připojení baličky k lisu, čímž lze dosáhnout současného lisování a ovíjení balíku při jednom přejezdu.

Nastavitelné oje do pracovní nebo přepravní polohy umožňuje efektivní sbírání balíků a usnadňuje přepravu stroje po veřejných komunikacích na pole.

Palubní počítač umožňuje ovládání ovíječky z kabiny traktoru.

Hliníkové drážkované rolky držáku fólie zajišťují vstupní napnutí fólie, těsnost a odpovídající přilnavost během ovíjení.

Univerzální držák fólie umožňuje použití fólie šíře 0,5 i 0,75m.

Hydraulický držák fólie s nožem se spouští automaticky po každém ovinutí balíku fólií. Zaručuje významné zkrácení doby ovíjení a zvyšuje efektivitu práce.

Stavěcí zařízení pro balíky umožňuje stavění balíků na čelo nebo odkulení balíků po jejich točivé ploše na pole, chrání zabalený balík proti poškození během vykládky.

Široké pneumatiky umožňují práci na mokrých polích a rašeliništích.

Možnosti palubního počítače:

  • Ruční nebo plně automatická obsluha baličky,
  • Průběžná kontrola procesu ovíjení,
  • Evidence počtu ovinutých balíků,
  • Zaznamenání doby práce zařízení [h] s přesností na 1 minutu,
  • Evidence dosažené efektivity (balíků/h),
  • Evidence pracovních parametrů baličky na třech různých polích (areálech) - umožňuje nezávislou evidenci počtu ovinutých balíků, doby práce a dosažené efektivity,
  • Naprogramování počtu ovinutí (v závislosti na šířce fólie), po jejímž dosažení ovíječka automaticky přechází k další etapě práce,
  • Automatické přestavení stroje k přepravě
  • Zobrazení stavu kontaktronových čidel (kontrola správné neb nesprávné funkce) umožňuje odstranění závady (výměnu poškozeného čidla) vlastními silami, bez nutnosti volání servisu,
  • Zobrazení počtu ovinutých balíků od chvíle instalace palubního počítače na baličce,