SIPMA OS 7530 MAJA

SIPMA OS 7530 MAJA

Samonakládací balička se stavěcím zařízením SIPMA OS 7530 MAJA je ekonomickou verzí baliček série MAJA, která se ovládá mechanicky pomocí joysticku.

Technologická soustava "zepředu - dozadu" umožňuje práci ve stejném směru jak lis (podél pole), umožňuje rychlou nakládku balíku, ovíjení fólií během přejezdu k dalšímu balíku a vysokou efektivitu díky možnosti připojení baličky k lisu, čímž lze dosáhnout současného lisování a ovíjení balíku při jednom přejezdu.

Nastavitelné oje do pracovní nebo přepravní polohy umožňuje efektivní sbírání balíků a usnadňuje přepravu stroje po veřejných komunikacích na pole.

Počítadlo balíků ukazuje aktuální počet ovinutí do fólie a informuje o skončení cyklu ovíjení balíků.

Joystick umožňuje ovládání baličky z kabiny traktoru.

Hliníkové drážkované válce držáku fólie zajišťují vstupní napnutí fólie, těsnost a odpovídající přilnavost během ovíjení.

Hydraulický držák fólie s nožem se spouští automaticky po každém ovinutí balíku fólií. Zaručuje významné zkrácení doby ovíjení a zvyšuje efektivitu práce.

Stavěcí zařízení pro balíky umožňuje stavění balíků na čelo nebo odkulení balíků po jejich točivé ploše na pole, chrání zabalený balík proti poškození během vykládky.

Široké pneumatiky umožňují práci na mokrých polích a rašeliništích.