SIPMA OR 7532 DIANA

SIPMA OR 7532 DIANA Novinka

Ovíječka balíků SIPMA OR 7532 DIANA je plně automatický samonakládací stroj tažený za traktorem. Pracuje mezi jinými unikátním 3D systémem (mimo konvenčního), který umožňuje snížení spotřeby fólie o cca 25%. Proces balení je plně automatizovaný, což je zajištěno palubním počítačem kompatibilním se standardy ISOBUS, s možností předprogramování parametrů pracovního cyklu.

Ovíječka umožňuje volbu mezi:

 • maximální rychlostí balení,
 • minimální spotřebou fólie.

Konstrukce ovíječky SIPMA OR 7532 DIANA umožňuje kromě "konvenčního" ovíjení také ovíjení ve dvou rovinách - tzv. 3D ovíjení. Tento efekt je dosažen díky naklonění podavače fólie. Výsledkem tohoto druhu ovíjení je minimalizace spotřeby fólie o cca 25%.

Technologická soustava ,null,zboku-dozadu" umožňuje práci podél nebo kolmo ke směru práce lisu (napříč pole), umožňuje rychlou nakládku balíku, ovíjení balíku během přejezdu a vysokou efektivitu práce díky připojení ovíječky k lisu, čímž lze dosáhnout lisování a balení balíku v jednom pracovním přejezdu.

Stavěcí zařízení pro balíky umožnuje satvění balíku na čele, což chrání ovinutý balík proti případnému poškození během vykládky.

Hydraulický držák s nožem se spouští automaticky vždy po zabalení balíku do fólie, čímž se výrazně zrychluje průběh balení.

Rychlost ovíjení

Uživatel si může zvolit dva způsoby ovíjení balíků:

 • konvenční ovíjení 2D - cyklus balení trvá cca 50 sek, a k ovinutí stačí pouze 8 otáček ramene. Ovíjení 2D umožňuje úsporu času ovíjení.
 • ovíjení 3D - cyklus trvá cca 65 sek a provádí se ve dvou etapách: ovíjení po obvodu při vodorovné poloze podavače fólie a ovíjení bočních čel při svislém uložení podavače fólie. Ovíjení je časově náročnější, ale umožňuje úsporu fólie o cca 25%.

Spotřeba fólie na balík

Během "konvenčního" ovíjení se spotřebuje cca 60 m fólie, zato při 3D ovíjení tato hodnota klesá na 45 m.

Široké pneumatiky umožňují práci v mokrém terénu a na rašeliništích.

Podavač fólie umožňuje použití fólie šíře 0,75 m.

Hliníkové drážkované válce podavače fólie zajišťují správné napnutí fólie, odpovídající přilnavost a těsnost během ovíjení.

Zásobník na 6 dodatečných rolek fólie umožňuje plynulou a ekonomickou práci ovíječky bez zbytečných prostojů.

Hydraulicky nastavitelné oje usnadňuje nastavení stroje a přejezdy po veřejných komunikacích.

Hydraulická soustava s funkcí Load-Sensing snižuje spotřebu paliva.

Ovládání vycházející ze standardů ISOBUS patří ke standardnímu vybavení ovíječky, zajišťuje plně automatickou práci stroje a plnou kontrolu parametrů její práce.

Možnosti palubního počítače:

 • Ruční nebo plně automatická obsluha ovíječky,
 • Průběžná kontrola procesu ovíjení,
 • Evidence počtu ovinutých balíků,
 • Zaznamenání doby práce zařízení [h] s přesností na 1 minutu,
 • Evidence dosažené efektivity (balíků/h),
 • Evidence pracovních parametrů ovíječky na pěti různých polích (areálech) - umožňuje nezávislou evidenci počtu ovinutých balíků, doby práce a dosažené efektivity,
 • Naprogramování počtu ovinutí (v závislosti na šířce fólie), po jejímž dosažení ovíječka automaticky přechází k další etapě práce,
 • Zobrazení stavu čidel ( protože čidla jsou nejvíce náchylná na případná mechanická poškození lze jednoduše zkontrolovat jejich funkčnost a případné odstranění závady vlastními silami díky možnosti výměna poškozeného čidla bez nutnosti volání servisu)
 • Velký grafický LCD monitor zobrazuje aktuální pracovní parametry
 • Plynulé seřízení otáčkové rychlosti ramen během práce
 • Programování rychlosti zvedání a spouštění nakládacího ramene
 • Kontrola podávání fólie - přídavné čidlo zastaví proces balení v případě, kdy se fólie utrhne nebo dojde
 • Kontrola stavu znečištění olejového filtru
 • zobrazení počtu ovinutých balíků od chvíle instalace palubního počítače na ovíječce,
 • nastavení ceny za zabalení jednoho balíku ve službách pro zvolené pole (areál)
 • zobrazení na monitoru informací týkajících se prací v celé sezóně - sčítání hodnot ze všech polí, na kterých se prováděla práce (počet balíků za celou sezónu, celkovou dobu práce za sezónu, efektivitu za sezónu)