Palesse GS12 A1

Palesse GS12 A1 samojízdná sklízecí mlátička

Vysoce produktivní kombajn Palesse GS12 A1 efektivně pracuje v širokém rozsahu úrodnosti obilnin. Vysoké propustnosti je dosahováno díky použití motoru o výkonu 330 k, dvoububnovému mláticímu systému s předběžným zrychlením přísunu obilní hmoty a zvětšené ploše separace a systému čištění zrna.

V kombajnech PALESSE GS 12 jsou použity komponenty předních výrobců, což dovoluje zvýšit spolehlivost a životnost stroje.

Žací lišty kombajnů PALESSE GS12 A1 využívají nejlepší technická řešení pokládaná světovou praxí za vzor, což zajišťuje stabilní a efektivní činnost žacích lišt nezávisle na sklízených plodinách a podmínkách sklizně.

Řezné ústrojí Schumacher s pevnými bodově svařovanými prstys horními a dolními řeznými hranami a systémem střídání segmentů s rýhováním nahoru/dolů zajišťuje výjimečně čisté odřezávání včetně samočištění.

Planetární reduktor Schumacher používaný k pohonu řezného ústrojí žací lišty zajišťuje vysokou frekvenci řezání (1108 zdvihů za minutu) při plynulém chodu a minimálním opotřebovávání, což zvyšuje produktivitu.

Sklizeň řepky

Díky použití zařízení pro sklizeň řepky lze polohovat stůl žací lišty. Aktivní boční děliče s bezprstovými řeznými ústrojími účinně odřezávají sklízenou řepku na okraji pozemku. V kombinaci s řepkovými odrážeči toto řešení snižuje ztráty semen řepky na minimum.

Sklizeň kukuřice na zrno

Sklizeň kukuřice na zrno se stává snadno splnitelným úkolem díky použití speciální sady vybavení. Používá se při ní žací lišta s oddělovačem palic a rozmělňovačem stébel, zpomalující pohon mláticího bubnu, výměnný koš a doplňkové vybavení pro pracovní systémy kombajnu. Palice se šetrně oddělují a podávají k mlácení a stébla nadrobno rozmělňují. Pole zůstává kompletně připravené k orbě.