Palesse CH15

Palesse CH15 Závěsná rotační sklízecí řezačka

  • Závěsná rotační sklízecí řezačka Palesse CH15 s šířkou záběru 1,5 m vyžaduje výkon 55 koní. Lehká a pohyblivá sklízecí řezačka vyrábí za hodinu přinejmenším 18 tun rozmělněné hmoty, což zajišťuje minimální vlastní náklady na sklizeň trav na zelenou píci.
  • Kromě kosení trav se může tato sklízecí řezačka používat ke kosení bramborové natě. Přednosti kompaktního závěsného stroje rozšiřuje urychlovač rozmetání a otočný dopravník siláže. Na rotoru stroje PALESSE CH15 jsou pomocí kloubových spojů připevněny nože ve tvaru Г. Ty neničí kořeny rostlin, a přitom snižují znečištění krmiva hlínou a zvyšují výnosnost trav z následných sečí.
  • Možnost použití traktoru, sklízecí řezačky a závěsu spojených do jednoho celku umožňuje zmenšit počet používaných dopravních prostředků pro odvoz hmoty.