Heatweed Sensor 2.

Velmi nízká spotřeba energie díky senzorově řízené likvidaci plevele 100% horkou vodou.

Přístroje HEATWEED byly vyvinuty pro likvidaci plevele na volném prostranství. Vzhledem k použití horké vody a nízkému proudovému tlaku se technologie HEATWEED hodí pro všechny povrchové vrstvy i volně sypané materiály. Tlak pneumatik nástavbového přístroje lze snížit použitím speciálních pneumatik. Lze dokonce ošetřovat umělé trávníky. Při nízkém tlaku výstupního proudu lze použít až k fasádám bez rizika poškození. Boční trysky s ručním ovládáním umožňují ošetření plevele podél fasád a plotů a v okapových žlabech.